ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΜΠΕΚ
 
ΠΕΣΚΑ
ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Διάγνωση


Η τεχνολογική εξέλιξη στα οχήματα έχει δημιουργήσει μια ανάγκη για σωστή διάγνωση στα περισσότερα ηλεκτρονικά συστήματα τους.Η σύγχρονη ηλεκτρολογική των οχημάτων σήμερα ελέγχει σχεδόν όλες τις λειτουργίες των επιμέρους συστημάτων σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων..>>

Μπεκ Πετρελαίου


Η έναρξη ψεκασμού, η πορεία ψεκασμού και η μορφή ψεκασμού του καυσίμου επηρεάζουν επίσης την εκπομπή των επιβλαβών ουσιών. Η έναρξη ψεκασμού προσδιορίζει κυρίως την έναρξη καύσης. Ένα ψεκασμός που αρχίζει πιο αργά από τον προκαθορισμένο χρόνο, έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση εκπομπής ΝΟx (οξείδια του αζώτου). Εάν ο ψεκασμός αρχίσει ....>>

Αντλίες Πετρελαίου

Στη χώρα μας οι κινητήρες πετρελαίου και κατ' επέκταση οι αντλίες πετρελαίου είναι μια υπόθεση πολύ παρεξηγημένη. Μεγάλο ρόλο στην άποψη αυτή παίζουν δύο σημαντικοί παράγοντες, πρώτον η σωστή προληπτική συντήρηση του συστήματος ψεκασμού ενός κινητήρα πετρελαίου από τους οδηγούς οι οποίοι σήμερα, αν και επαγγελματίες, πολλές φορές αδιαφορούν για τις επιπτώσεις από μια κακή... .>>
Κινητήρες Πετρελαίου :Το συνεργείο μας διαθέτει έναν από τους καλύτερους μηχανικούς, ο οποίος με την εμπειρία του, αντιμετωπίζει ....>>

Συστήματα Ψεκασμού :Η διαδικασία της καύσης σε έναν κινητήρα πετρελαίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα του καυσίμου....>>
Επισκευή Κινητήρων : .....>>
 

     
  ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 74 - ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  
  ΤΚ 10447, ΑΘΗΝΑ
 
  ΤΗΛ: 210- 34 64 624, 34 65 104
FAX: 210- 34 72 929